A Vedic Priest Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 12 cm (w)        

A Vedic Priest
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 12 cm (w)  
 

 

 

 Girl selling flowers Wire Sculpture, 2011 30 cm (h) x 12 cm (w)    

Girl selling flowers
Wire Sculpture, 2011
30 cm (h) x 12 cm (w)  
 

 Queen Bee Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 12 cm (w)    

Queen Bee
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 12 cm (w)  
 

 Water ferry Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 12 cm (w)    

Water ferry
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 12 cm (w)  
 

 Gypsy damsel Wire Sculpture, 2011 45 cm (h) x 20 cm (w)    

Gypsy damsel
Wire Sculpture, 2011
45 cm (h) x 20 cm (w)  
 

 Manipuri Dancer Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 14 cm (w)    

Manipuri Dancer
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 14 cm (w)  
 

 Blooming Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 20 cm (w)    

Blooming
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 20 cm (w)  
 

 A Vedic Priest Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 12 cm (w)        
 Girl selling flowers Wire Sculpture, 2011 30 cm (h) x 12 cm (w)    
 Queen Bee Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 12 cm (w)    
 Water ferry Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 12 cm (w)    
 Gypsy damsel Wire Sculpture, 2011 45 cm (h) x 20 cm (w)    
 Manipuri Dancer Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 14 cm (w)    
 Blooming Wire Sculpture, 2011 20 cm (h) x 20 cm (w)    

A Vedic Priest
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 12 cm (w)  
 

 

 

Girl selling flowers
Wire Sculpture, 2011
30 cm (h) x 12 cm (w)  
 

Queen Bee
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 12 cm (w)  
 

Water ferry
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 12 cm (w)  
 

Gypsy damsel
Wire Sculpture, 2011
45 cm (h) x 20 cm (w)  
 

Manipuri Dancer
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 14 cm (w)  
 

Blooming
Wire Sculpture, 2011
20 cm (h) x 20 cm (w)  
 

show thumbnails